Thu ngân sách quý I tăng 15,9%

04/04/2014 07:21

Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước tháng 3/2014 ước đạt 57.950 tỷ đồng, lũy kế thu quý I/2014 đạt 195.070 tỷ đồng, bằng 24,9% dự toán ...

Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước tháng 3/2014 ước đạt 57.950 tỷ đồng, lũy kế thu quý I/2014 đạt 195.070 tỷ đồng, bằng 24,9% dự toán, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2013.

thu ngân sách quý i tăng 15,9%

Trong đó, thu nội địa tháng 3/2014 ước đạt 37.000 tỷ đồng, lũy kế thu quý I/2014 đạt 133.680 tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2013 (không kể thu tiền sử dụng đất tăng 16,3%).


Bộ Tài chính đánh giá chung tình hình thu nội địa 3 tháng đầu năm 2014 đạt mức độ khá, cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2012 (đạt 22,7% dự toán), năm 2013 (đạt 20,9% dự toán).

Minh An