Thử nghiệm hệ thống giám sát tự động tàu thuyền trên sông Đồng Nai

10/12/2021 11:59

Tàu thuyền lưu thông trên sông Đồng Nai được giám sát qua thiết bị nhận dạng tự động AIS và liên lạc với trung tâm điều hành hành qua kênh VHF.

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III cho biết, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai vừa đưa vào vận hành, khai thác thử nghiệm hệ thống giám sát điều phối giao thông trên luồng hàng hải sông Đồng Nai (đoạn từ thượng lưu cầu cao tốc Long Thành đến hạ lưu cầu đường bộ Đồng Nai) thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

Thử nghiệm hệ thống giám sát tự động tàu thuyền trên sông Đồng Nai 1

Sông Đồng Nai đoạn qua TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trong thời gian thử nghiệm, các hoa tiêu, thuyền trưởng tàu thuyền lưu thông trên đoạn luồng trên bên cạnh thực hiện thông báo theo nội quy cảng biển; đồng thời phải báo cáo Trung tâm điều hành Hệ thống VTS.

Cụ thể, các phương tiện có lắp hệ thống nhận dạng tự động AIS theo quy định phải duy trì hoạt động liên tục thiết bị này; tổ chức trực 24/24h kênh liên lạc VHF và liên lạc tương tác với Trung tâm điều hành qua Kênh 16 (trực canh), Kênh 13 (làm việc).

Thuyền trưởng, hoa tiêu các tàu thuyền khi bắt đầu vào hoặc rời vùng nước nói trên báo cáo Trung tâm các nội dung: tên tàu (hoặc hô hiệu), mớn nước thực tế, mục đích (vào cào, đi qua, cập mạn, nạo vét, thi công công trình, lai dắt…); tốc độ, hướng hành trình, tên hoa tiêu hoặc số hiệu; các thông tin khác liên quan đến an toàn, an ninh hành hàng.

Khi phương tiện vào hoặc rời cảng, nơi neo đậu; hoàn tất việc cập cảng, neo đậu cũng phải báo cáo Trung tâm thêm tên cảng, vị trí neo, thời gian rời đi, ví trí đến tiếp theo. Trường hợp tàu thuyền tham gia hoạt động thi công công trình, nạo vét, khảo sát, khai thác tài nguyên, nghiên cứu khoa học, lai dắt tại cảng và các hoạt động đặc thù khác báo cáo: tên tàu thuyền, thời gian vào/rời, vị trí nạo vét, thi công.

Sau một thời gian thử nghiệm, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai sẽ hoàn thiện quy trình điều hành hệ thống giám sát để đưa vào khai thác chính thức.

Huy Lộc