Thử nghiệm thành công hệ thống van hãm toa xe đường đèo

07/10/2014 06:54

Sau một năm thử nghiệm hệ thống khống chế tốc độ tại ga Hải Vân, dọc tuyến đường sắt đỉnh đèo, giải pháp này hoạt động ổn định chính xác, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đề ra. 

thử nghiệm thành công hệ thống van hãm toa xe đường đèo
Kiểm tra hệ thống hãm toa xe khách trước khi lập tàu

Kết quả cho thấy, hệ thống góp phần tăng cường năng lực thông qua đối với các đoàn tàu chẵn - lẻ, mỗi mác tàu giảm được thời gian tác nghiệp từ 2-3 phút. Giảm thiểu thời gian đi lại cho nhân viên khi xác nhận ký hãm với lái tàu, tăng năng lực chạy tàu qua ga hiện nay.

Nga Dương