Thu nhập người Việt đang ở mức nào?

24/03/2021 09:54

Chính phủ vừa gửi Quốc hội Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Thu nhập người Việt đang ở mức nào? 1

Theo thông tin của Chính phủ, nhiệm kỳ 2016 - 2020, tăng trưởng kinh tế đạt kết quả tốt hơn, tốc độ tăng GDP đạt 2,91%, quy mô kinh tế đạt 271,2 tỷ USD, bình quân đầu người đạt 2.779 USD

Theo báo cáo mới nhất Chính phủ vừa gửi Quốc hội, năm 2020 quy mô kinh tế đạt 271,2 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.779 USD, trong khi con số đã báo trước đó là 268,4 tỷ USD và 2.750 USD.

Chính phủ khẳng định đã thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020 được Quốc hội giao, đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, có thêm 2 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu là: Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 7% (số đã báo cáo là khoảng 1%); Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,88% (số đã báo cáo là 4,39).

Có 4 chỉ tiêu thực hiện tốt hơn so với số ước tính đã báo cáo Quốc hội là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 2,91% (số đã báo cáo là khoảng 2-3%); Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân đạt 3,23% (số đã báo cáo là dưới 4%); Xuất siêu khoảng 20 tỷ USD, tương đương 7,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (số đã báo cáo là xuất siêu 7 tỷ USD, tương đương 2,6% tổng kim ngạch xuất khẩu); Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,85% (số đã báo cáo là 90,7%).

Đáng chú ý, trong báo cáo của Chính phủ nêu rõ: Tăng trưởng kinh tế đạt kết quả tốt hơn, tốc độ tăng GDP đạt 2,91%, quy mô kinh tế đạt 271,2 tỷ USD, bình quân đầu người đạt 2.779 USD.

Theo Chính phủ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, CPI bình quân tăng 3,23%, đảm bảo các nhu cầu thanh khoản, ổn định và thông suốt thị trường tiền tệ, ngoại hối. Tăng trưởng tín dụng đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu định hướng, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, đi đôi với chất lượng tín dụng, giảm lãi suất.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục có sự điều chỉnh tích cực, trong đó tập trung nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tích cực tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế.

Các cân đối lớn được bảo đảm, cải thiện tích cực hơn. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 545,4 tỷ USD, tăng 5,35% (số đã báo cáo tương ứng là 527 tỷ USD, tăng 1,8%), trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 282,7 tỷ USD, tăng khoảng 7%, đạt mục tiêu đề ra (số đã báo cáo tương ứng là 267 tỷ USD, tăng khoảng 1,02%).

Nhập khẩu hàng hóa đạt 262,7 tỷ USD, tăng khoảng 3,67% (số đã báo cáo tương ứng là 260 tỷ USD, tăng khoảng 2,6%); thặng dư thương mại đạt khoảng 20 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay, xuất siêu năm thứ 5 liên tiếp. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu chuyển dịch tích cực, tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu qua chế biến trong tổng giá trị xuất khẩu đạt 85% và tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đạt 49,8%.

T.Bình - P.Đô