Thử sức với loạt câu hỏi hóc búa về đủ mọi lĩnh vực

12/12/2019 17:25

Bạn trả lời đúng bao nhiêu câu?

1

Đâu là từ còn thiếu trong câu: "Chờ được vạ thì má đã ..."?

Minh Châu