Thử tài đoán xem đây là mũi của loài động vật nào?

25/05/2022 16:55

Không phải ai cũng dễ dàng nhận ra đây là loài động vật nào chỉ dựa vào mỗi cái mũi của nó.

Đây là mũi của báo sư tử hay mèo?

Báo sư tử.

Đây là mũi của hải ly hay chuột lang.

Chuột lang.

Đây là mũi của lạc đà Alpaca hay lừa?

Lạc đà Alpaca

Đây là mũi của sư tử biển hay rái cá?

Rái cá.

Đây là mũi của thú ăn kiến hay heo vòi?

Heo vòi.

Đây là mũi của gấu mèo hay lửng. 

Gấu mèo.

Đây là mũi của gấu trúc hay gấu túi Koala?

Gấu túi Koala.

Đây là mũi của ngựa vằn hay nai sừng tấm?

Ngựa vằn.

Đây là mũi của dê hay cừu?

Đây là mũi của vượn cáo hay chó sói?

Vượn cáo.

Phan Hằng (Theo Brightside)