Thứ trưởng Bộ Công thương vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai?

10/09/2021 18:38

Thủ tướng vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.

Thứ trưởng Bộ Công thương vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai? 1

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.

Với việc bổ nhiệm này, Bộ Công thương hiện có 5 thứ trưởng, gồm các ông: Trần Quốc Khánh, Đỗ Thắng Hải, Cao Quốc Hưng, Đặng Hoàng An và Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Phùng Đô