Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

19/03/2021 11:27

Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương 1

Ông Lê Hoài Trung được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Sáng nay (19/3), tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự của Ban Đối ngoại Trung ương. Dự lễ công bố có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961 tại Hà Nội, là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau của công tác đối ngoại song phương và đa phương.

Ông được cử giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 12/2010 và được tái bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào tháng 10/2014 sau khi kết thúc nhiệm kỳ làm Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ (2011-2014).

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiếp tục được bầu tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tháng 1/2021.

Phùng Đô