Thứ trưởng GTVT làm PCT Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ

05/10/2017 17:18

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ được cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ T.Ư.

thứ trưởng gtvt làm pct hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý cử Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ T.Ư, thay ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT vừa nghỉ hưu theo chế độ.

Quỹ Bảo trì đường bộ T.Ư được thành lập theo Nghị định số 18 của Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định này, Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan đến nguồn thu của Quỹ và việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ; xây dựng, phê duyệt kế hoạch tài chính thu, chi của Quỹ; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính thu, chi của Quỹ; quyết toán thu, chi Quỹ theo quy định; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.

H.Vũ