Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường được giao phụ trách Bộ GTVT

05/02/2016 21:49

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa điều chỉnh phân công công tác của các thành viên Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường được giao phụ trách Bộ GTVT 1
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường được phân công phụ trách điều hành công tác của Bộ khi Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh

Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị đối với một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng; xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã điều chỉnh phân công công tác của các thành viên Chính phủ.

Cụ thể, đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi phụ trách các lĩnh vực công tác được phân công tại Quyết định 1476/QĐ-TTg ngày 25/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, để nhận nhiệm vụ mới.

Giao cho Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giúp Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận và phụ trách các lĩnh vực công tác do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phụ trách trước đây.

Sau khi đồng chí Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhận công tác mới giao đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phụ trách điều hành công tác của Bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phụ trách điều hành công tác của Văn phòng Chính phủ, để nhận nhiệm vụ mới.

Thời gian thực hiện từ ngày có văn bản phân công chính thức của Bộ Chính trị cho đến khi có quyết định mới của cơ quan có thẩm quyền. 

Hoài Vũ