Thứ trưởng Tài chính: Sẵn sàng phương án nhân sự cho Ủy ban Chứng khoán

18/05/2022 16:22

Thứ trưởng Bộ Tài chính chiều nay thông tin về khuyết điểm trong quản lý và phương án tăng cường nhân sự quản lý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Phát hiện khuyết điểm, xử lý nghiêm

Thông tin với báo chí chiều nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra thị trường chứng khoán (TTCK) và cơ quan quản lý về TTCK.

thứ trưởng tài chính: sẵn sàng phương án nhân sự cho Ủy ban chứng khoán

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi

Ông Chi cho biết, quá trình kiểm tra có kết quả và phát hiện những tồn tại yếu kém, thậm chí khuyết điểm của cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ.

“Quan điểm của Bộ Tài chính là tiếp thu đầy đủ, thực hiện nghiêm kết luận của cơ quan kiểm tra”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

“Những cán bộ nào, cá nhân nào có khuyết điểm vi phạm Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, đại diện Bộ Tài chính thông tin.

Sẵn sàng phương án nhân sự

Bên cạnh đó, ông Chi cũng cho hay, Bộ Tài chính có phương án tăng cường năng lực toàn diện cho cơ quan quản lý TTCK và các Sở Giao dịch CK, Trung tâm Lưu ký CK; Bố trí những cán bộ có năng lực, chuyên môn, phẩm chất đạo đức vào các vị trí chủ chốt, có năng lực vận hành thị trường hiệu quả, thông suốt.

Bộ Tài chính khẳng định sẽ luôn chủ động có phương án đảm bảo TTCK vận hành liên tục, ổn định, an toàn.

“Sai phạm của một số cá nhân, một số cán bộ trong quá trình hoạt động quản lý cũng như vận hành thị trường chỉ mang tính cá nhân; Còn các tổ chức, cơ quan của Bộ Tài chính luôn quan tâm để đảm bảo thị trường vận hành liên tục, đảm bảo quyền lợi của các tổ chức, cá nhân trên TTCK theo quy định của pháp luật”, ông Chi nói.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng phương án, kể cả phương án về công tác cán bộ tăng cường cho ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch CK và Trung tâm Lưu ký CK trong mọi tình huống khác nhau”, ông Chi thông tin.

Loạt biện pháp cấp bách

Nói về các giải pháp trước mắt để ổn định thị trường, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, gần đây Bộ Tài chính đã chỉ đạo Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch CK thực hiện giải pháp kỹ thuật về thị trường phái sinh, công bố thông tin tự doanh… đem lại niềm tin và tín hiệu tích cực.

“Với nền tảng kinh tế vĩ mô tốt, sức khoẻ doanh nghiệp phục hồi nhanh và các chính sách của Chính phủ đi vào cuộc sống… chúng ta hoàn toàn tin tưởng TTCK phát triển ổn định, an toàn và bền vững”, ông Chi nói.

Bên cạnh đó, các giải pháp gần đây Bộ Tài chính triển khai cũng có ngăn chặn vi phạm trong giao dịch nội bộ, công bố thông tin… để không xảy ra vi phạm này trong tương lai.

Cơ quan chức năng đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát với mật độ dày hơn, quy mô lớn hơn và xử lý vi phạm để thị trường minh bạch, đúng quy định pháp luật, lấy lại lòng tin nhà đầu tư.

Cuối năm vận hành hệ thống công nghệ mới

Về cơ chế chính sách để vận hành thị trường thời gian tới, Thứ trưởng Chi cho biết Bộ Tài chính đã có kế hoạch chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quy định pháp luật về TTCK.

Đối với giải pháp công nghệ, Thứ trưởng thông tin, thời gian qua Bộ Tài chính triển khai nhiều giải pháp mang tính đồng bộ.

“Chúng tôi đã nhiều lần thông tin tới thị trường cũng như công chúng, có giải pháp cơ chế chính sách khuôn khổ pháp lý, có giải pháp tăng cường giám sát thị trường, đảm bảo thị trường hoạt động minh bạch, ảm bảo tính nghiêm minh. Chúng tôi cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh gói CNTT để sớm đi vào hoạt động, để có nền tảng cơ sở đưa thị trường tiến thêm một bước”, Thứ trưởng Chi nói.

Bộ Tài chính cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan định hướng phát triển thị trường, đẩy nhanh nhất tiến độ thị trường đến khả năng nâng hạng, đạt chuẩn nâng hạng theo chiến lược phát triển TTCK đã được chỉ đạo.

Bộ Tài chính đã phối hợp với đối tác đẩy nhanh hơn, rút ngắn thời gian vận hành gói thầu công nghệ, làm thủ tục điều chỉnh.

“Theo dự kiến, không muộn hơn cuối năm nay sẽ đưa vào vận hành hệ thống công nghệ mới. Hy vọng đó là nền tảng để có những cải cách khác để vận hành TTCK”, ông Chi tiết lộ.

C.Sơn