Thủ tục, hồ sơ để lao động tự do nghèo khó nhận hỗ trợ trong mùa Covid-19

26/04/2020 08:24

Lao động tự do gặp khó trong mùa Covid-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa không quá 3 tháng từ tháng 4 - 6/2020.

thủ tục, hồ sơ để lao động tự do nghèo khó nhận hỗ trợ trong mùa covid-19
Lao động tự do gặp khó trong mùa Covid-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng (ảnh minh họa)

Theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa không quá 3 tháng từ tháng 4-6/2020.

Theo đó, các đối tượng được hưởng hỗ trợ là những người mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo, trong thời gian từ 1/4 - 30/6/2020; Cư trú hợp pháp tại địa phương; Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp.

Lĩnh vực phi nông nghiệp bao gồm các đối tượng làm một trong những công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu; Bốc vác, vận chuyển hàng hóa; Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; Bán lẻ xổ số lưu động; Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, UBND cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quy định, từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Đặc biệt, nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được bảo đảm từ các nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Về hồ sơ và trình tự, thủ tục, người lao động gửi Giấy Đề nghị hỗ trợ (theo mẫu) tới UBND cấp xã sau ngày 15 hằng tháng.

Trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách và ngược lại.

Trong 5 ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư;

Niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 2 ngày làm việc; Tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong 2 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định, trình chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Trong 3 ngày làm việc, chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; Chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 3 ngày làm việc.

Trường hợp không phê duyệt, chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hoàng Ngân