Lao động nghỉ việc không lương do Covid-19 làm gì để nhận 1,8 triệu/tháng?

26/04/2020 07:44

Lao động nghỉ việc không lương bởi dịch Covid-19, đáp ứng đủ điều kiện sẽ được nhận mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng.

lao động nghỉ việc không lương do covid-19 làm gì để nhận 1,8 triệu/tháng?
Lao động nghỉ việc không lương bởi dịch Covid-19, đáp ứng đủ điều kiện sẽ được nhận mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng (ảnh minh họa)

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, đối tượng là lao động nghỉ việc không lương bởi Covid-19 được nhận mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng, trong thời gian không quá 3 tháng từ tháng 4 tới tháng 6/2020.

Để được nhận hỗ trợ, người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4 đến 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4 đến 1/6/2020; Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

Ngoài ra, lao động phải làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Hồ sơ đề nghị người lao động được hưởng hỗ trợ của doanh nghiêp bao gồm: Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện; Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I/2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của DN.

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của người lao động theo quy định.

Sau đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở.

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động.

Hoàng Ngân