Thủ tục thanh toán gọn nhẹ bảo hiểm sức khỏe của Bảo hiểm PVI

07/06/2017 20:08

Quy trình thanh toán bảo hiểm sức khỏe của Bảo hiểm PVI đơn giản, gọn nhẹ.

Thủ tục thanh toán gọn nhẹ bảo hiểm sức khỏe của Bảo hiểm PVI 1

Quy trình thanh toán bảo hiểm sức khỏe của Bảo hiểm PVI đơn giản, gọn nhẹ

Đại diện Bảo hiểm PVI cho biết, đối với trường hợp bảo lãnh viện phí, hiện tại, DN thực hiện bảo lãnh viện phí cho khách hàng khi điều trị nội trú tại những bệnh viện có liên kết. Theo đó, quy trình thanh toán bảo hiểm sức khỏe được thực hiện như sau: Người được bảo hiểm xuất trình thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân; tiếp đó phía bệnh viện sẽ kiểm tra thẻ bảo hiểm, thông tin bảo hiểm và gửi thông tin cho Bảo hiểm PVI. Sau khi kiểm tra thông tin, xác nhận bảo lãnh, Bảo hiểm PVI sẽ thanh toán cho bệnh viện.

Đối với trường hợp khách điều trị nội trú trái tuyến và điều trị ngoại trú, sẽ theo quy trình: Người được bảo hiểm tự trả tiền, thu thập bản gốc hóa đơn, chứng từ liên quan và gửi cho Bảo hiểm PVI cùng với yêu cầu trả tiền bảo hiểm. Sau đó Bảo hiểm PVI kiểm tra hóa đơn chứng từ và thanh toán cho ngươi được bảo hiểm.

Lưu ý, trong trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn giao thông, cần có biên bản xác nhận tai nạn của cơ quan /chính quyền địa phương và giấy phép lái xe. Đối với tai nạn sinh hoạt, cần có tường trình của cá nhân, có xác nhận của người làm chứng.

Các bản gốc chứng từ y tế, chứng từ thanh toán phải có dấu của bệnh viện/cơ sở y tế, với các khoản chi phí trên 200.000 đồng phải có hoá đơn GTGT. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày điều trị, khách hàng gửi toàn bộ các chứng từ đã được hướng dẫn nêu trên về Bảo hiểm PVI. Thời gian bồi thường là trong vòng 15 ngày làm việc kế từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Hạ An