Thủ tướng bổ nhiệm lại hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp

29/07/2019 15:39

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng bổ nhiệm lại hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp 1
Hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu (trái) và Nguyễn Khánh Ngọc (phải)

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm lại hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể, tại Quyết định 931/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phan Chí Hiếu giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019.

Tại Quyết định 932/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019.

Hiện Bộ Tư pháp có 3 Thứ trưởng là các ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phan Chí Hiếu và bà Đặng Hoàng Oanh.

Tại Quyết định 930/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 24/7/2019.

Quỳnh Anh