Thứ Bảy, 22/02/2020 11:35:33 Hotline: 0901 514 799

Thủ tướng bổ nhiệm lại hai thứ trưởng

03/02/2020 18:59

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Keyword đầu tiên có dấu
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa (bên phải), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi (bên trái)

Cụ thể, tại Quyết định 168/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Phương Hoa giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 21/1/2020.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa sinh năm 1966, quê quán Hưng Yên, là ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường. Tại Bộ Tài nguyên và môi trường, bà Hoa được giao nhiệm vụ chỉ đạo, giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành: quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ; các công tác pháp chế, thi đua - khen thưởng.

Tại Quyết định 169/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Đặng Minh Khôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 24/9/2019.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi sinh năm 1964 tại Hà Nội. Vào ngành Ngoại giao từ năm 1991, ông có nhiều kinh nghiệm về quan hệ song phương, đặc biệt là giữa Việt Nam và các đối tác khu vực Đông Bắc Á.

Trước đó, từ ngày 10/12/2019, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài theo Quyết định 3879/QĐ-BNG.

Phùng Đô