Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Thông tin - truyền thông và Công thương

09/12/2020 19:25

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông và Thứ trưởng Bộ Công thương.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh (trái) và Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Phan Tâm (phải)

Cụ thể, tại Quyết định 2012/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Khánh giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 30/12/2020.

Hiện nay, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phụ trách các lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại; xử lý các vấn đề liên quan đến cán cân thương mại; cải cách hành chính; Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế...

Tại Quyết định 2013/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Phan Tâm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 19/11/2020.

Thứ trưởng Phan Tâm hiện đang phụ trách lĩnh vực: Viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông; giúp Bộ trưởng các công tác: Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua - khen thưởng, lịch sử - truyền thống, phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai...

Tại Quyết định 2024/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Tuấn Quốc để nghỉ hưu theo chế độ.

Phùng Đô