Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

26/07/2019 20:10

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1
Ông Lê Hùng Sơn

Cụ thể, tại Quyết định 928/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định 929/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

L.C