Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Y tế

22/11/2016 22:21

Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn làm Thứ trưởng Bộ Công An, ông Trương Quốc Cường làm Thứ trưởng Bộ Y-tế.

thủ tướng bổ nhiệm thứ trưởng bộ công an, bộ y tế

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Y tế

Theo đó, tại Quyết định 2255/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán TP Đà Nẵng. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc rồi Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an.

Tiếp đó, tại Quyết định 2258/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Trương Quốc Cường sinh năm 1961, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông Cường từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế); Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế).

D. Nguyễn