Thủ tướng chỉ đạo khắc phục tình trạng nể nang trong chống tham nhũng

28/04/2016 13:56

Ngày 28/4, Thủ tướng đã ký Chỉ thị về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục tình trạng nể nang trong chống tham nhũng 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Chỉ thị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  ký nêu rõ, trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng tuy nhiên tình trạng tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi. Để khắc phục các tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Xây dựng và ban hành quy trình giám định chuẩn trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trong năm 2016, nhất là các lĩnh vực mà các vụ án tham nhũng ngày càng có số lượng trưng cầu giám định tăng lên như: Tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường.

Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; Kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp để thu hồi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi tài sản do tham nhũng mà có được phát hiện trong quá trình thanh tra, xử lý vụ việc tham nhũng. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức có biểu hiện bao che trong quá trình thanh tra, thiếu kiên quyết trong việc kết luận thanh tra, xử lý đối với các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện quy trình điều tra đảm bảo tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm; phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các tiêu cực trong quá trình tiếp cận, thu thập thông tin, xác minh, khởi tố, điều tra của cán bộ và người có thẩm quyền trong quá trình thực thi công vụ.

Xử lý nghiêm các hành vi bao che tham nhũng, thiếu kiên quyết trong việc thu hồi tài sản tham nhũng. Phối hợp với Viện KSND tối cao trong việc ký kết các thỏa thuận tương trợ tư pháp về dẫn độ tội phạm tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng liên quan đến nước ngoài, phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc còn chỉ đạo cụ thể các Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin truyền thông triển khai các biện pháp nhằm tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

T.L