Thủ tướng chỉ đạo sớm cho học sinh tới trường trực tiếp sau Tết

18/01/2022 19:09

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc xem xét mở cửa trường học trở lại.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngay Hội thảo trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương thống nhất lộ trình cụ thể để mở cửa trở lại các cơ sở giáo dục đào tạo, các trường học trên toàn quốc; báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết quả và đề xuất cụ thể để xem xét, quyết định.

Thủ tướng chỉ đạo sớm cho học sinh tới trường trực tiếp sau Tết 1

Thủ tướng yêu cầu cho học sinh từ 12 tuổi trở lại trường sớm nhất có thể

Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện truyền thông tạo sự đồng thuận xã hội về việc mở cửa an toàn trường học trở lại; Hướng dẫn các địa phương cho học sinh từ 12 tuổi trở lên đi học trực tiếp an toàn sau Tết Nguyên đán sớm nhất có thể.

Phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể các địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức an toàn phòng chống dịch để cho trẻ em từ 5-11 tuổi đi học trực tiếp trở lại.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức hội thảo khoa học, nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước và tổ chức Y tế thế giới để báo cáo cấp có thẩm quyền về việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi; chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục về biện pháp phòng chống dịch cho trẻ em, học sinh đi học an toàn trở lại.

Phùng Đô