Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm sai phạm nhà 8B Lê Trực

29/03/2016 19:05

Thủ tướng tiếp tục yêu cầu UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm sai phạm nhà 8B Lê Trực.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm sai phạm nhà 8B Lê Trực 1
Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm tại toà nhà 8B Lê Trực

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sai phạm ở dự án 8B Lê Trực, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm, bảo đảm yêu cầu về quản lý đô thị, không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của nhân dân khu vực lân cận.

Trước đó, ngày 2/11/2015, UBND TP Hà Nội đã có báo cáo tình hình thực hiện việc xử lý sai phạm tại công trình số 8B Lê Trực. 

UBND TP Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra làm rõ sai phạm; thành lập đoàn thanh tra; triển khai việc thanh tra theo đúng quy định; Ban hành các quyết định xử lý vi phạm, phạt tiền, buộc đình chỉ thi công, lập phương án và tổ chức tự phá dỡ phần vi phạm…

Trước đó, ngày 21/11/2015, Chủ đầu tư bắt đầu phá dỡ phần sai phạm tuy nhiên việc phá dỡ chậm không đáp ứng yêu cầu. Ngày 5/1, quận Ba Đình đã ban hành quyết định cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt hành chính.

Ngày 6/3/2016, UBND phường Điện Biên đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm tại 8B Lê Trực, đến ngày 9/3/2016 đang tổ chức phá dỡ tầng 19, dự kiến xong trước ngày 10/4/2016. Đồng thời, cơ quan chức năng đang chỉ đạo lập phương án phá dỡ phần còn lại, dự kiến hoàn thành trong quý II/2016.

Liên quan đến việc xử lý trách nhiệm, UBND Thành phố Hà Nội đã kiểm điểm đối với các tập thể liên quan, thống nhất về hình thức xử lý kỷ luật đối với 12 cán bộ, công chức, viên chức. UBND Thành phố sẽ tiếp tục giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cưỡng chế phá dỡ theo đúng quy định và chỉ đạo các đơn vị, cơ quan trong toàn Thành phố bảo đảm thực hiện việc quản lý đô thị theo đúng quy định.

H.Thu