Thủ tướng chỉ thị rút thời gian cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng

15/03/2018 06:45

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian...

thủ tướng chỉ thị rút thời gian cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng

Người dân thực hiện thủ tục cấp giấy phép tại UBND quận 1, TP.HCM - Ảnh: Tuyết Nguyễn

Theo đó, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng, đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

Cụ thể, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống tối đa không quá 120 ngày.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng. Theo đó, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng từ 82 ngày xuống còn tối đa 63 ngày (giảm 19 ngày).

Thủ tướng giao Bộ Công an, UBND cấp tỉnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày). Trong đó, góp ý đối với dự án thiết kế quy hoạch giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, góp ý đối với thiết kế cơ sở từ 10 ngày xuống còn 5 ngày.

Với thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, yêu cầu rút ngắn từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày).

Hoài Vũ