Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Không thể chạy đua theo thành tích

23/01/2018 06:54

Thủ tướng khẳng định không thể chạy theo thành tích và đưa ra các con số thống kê không cơ bản.

thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc: không thể chạy đua theo thành tích

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Ngày 22/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thống kê, (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Đánh giá cao kết quả đạt được và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống thống kê, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn tôn trọng tính trung thực, khách quan của số liệu thống kê và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ làm công tác thống kê, bảo đảm tốt nguyên tắc cơ bản đầu tiên trong hoạt động thống kê Nhà nước: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, thực hiện đúng Luật Thống kê. "Chúng ta không chạy theo thành tích để đưa ra số liệu không cơ bản”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh yêu cầu về tính trung thực trong thống kê. Chính phủ không chạy theo thành tích và yêu cầu thống kê làm đúng quy định của pháp luật. “Không có ông thủ tướng, bộ trưởng, chủ tịch nào yêu cầu đưa số liệu lên mà không có cơ sở khoa học”, Thủ tướng khẳng định và đánh giá cao Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thẳng thắn, ngay thẳng, không sợ sệt bất cứ điều gì trong thể hiện số liệu thống kê.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số mặt bất cập, hạn chế của công tác thống kê. Thu thập thông tin thống kê cần chú ý hơn. Phương pháp, chế độ thống kê còn bỏ sót; kể cả trong tính giá trị GDP, nhất là kinh tế không chính thức, cần khắc phục trong năm 2018.

Nhấn mạnh Chính phủ đã ban hành Nghị định 01 với phương châm hành động “10 chữ”: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, Thủ tướng đặt vấn đề: Ngành thống kê cần làm gì để thực hiện phương châm “10 chữ” này và nêu rõ: Thủ tướng, Chính phủ cần một kịch bản tăng trưởng rõ nét để điều hành như kinh nghiệm năm 2017.

Nhấn mạnh tinh thần phát triển nhanh, bền vững, chắc chắn, có cơ sở khoa học, “một con hổ kinh tế” chứ đừng là con hổ giấy, Thủ tướng nêu rõ, những con số biết nói để làm kịch bản và chiến lược cho phát triển cho từng địa phương, cho cả quốc gia là rất quan trọng.

Hoài Vũ