Thủ tướng: Chúng ta tốn rất nhiều tiền ra nước ngoài chữa bệnh

09/08/2017 20:43

Theo Thủ tướng, đáng lẽ chúng ta thu hút khám chữa bệnh quốc tế nhưng ta lại tốn nhiều ra nước ngoài chữa bệnh.

Thủ tướng: Chúng ta tốn rất nhiều tiền ra nước ngoài chữa bệnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Hôm nay (9/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Ban Cán sự Đảng Chính phủ về một số Đề án dự kiến trình T.Ư.

Tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã xem xét Đề án về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới do Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế chủ trì báo cáo; Đề án về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ chủ trì báo cáo; Đề án về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu chủ trì báo cáo.

Đối với Đề án về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải nghiên cứu các tiến bộ, thành tựu của khu vực và thế giới với “tư duy đi trước, đón đầu để không lạc hậu”.

Cùng với đó, cần xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực y tế. Nhấn mạnh việc có cơ chế để xây dựng các trung tâm khám chữa bệnh hiện đại, thu hút quốc tế và trong nước, Thủ tướng cho rằng, “đáng lẽ chúng ta, với nguồn nhân lực hiện nay, có thể thu hút khám chữa bệnh quốc tế rất lớn nhưng ngược lại, chúng ta lại tốn tiền rất lớn cho việc ra nước ngoài khám chữa bệnh. Đây là những vấn đề cần chú ý”.

Đối với Đề án về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cơ bản là phải tự chủ tài chính, giảm biên chế, tự trang trải, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. “Phải chuẩn bị lý do để lý giải cho từng số liệu đưa ra. Đừng tính theo cách “bốc thuốc”, ý chí chủ quan" - Thủ tướng lưu ý.

Nhấn mạnh tinh thần kiên quyết sắp xếp lại gần 60.000 đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng đặt vấn đề, còn lại bao nhiêu là đúng, là vừa; bao gồm những loại hình nào; bộ máy đơn vị sự nghiệp công như thế nào, có phải chủ chốt là biên chế còn lại là hợp đồng hay không? Nhà nước sẽ đặt hàng cái gì, sản phẩm nào cần thiết?... “Ta đang nói kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà thị trường, xã hội không cần, người dân không cần thì anh phải dẹp thôi”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh lưu ý việc tự chủ về cơ chế tài chính cần tính toán kỹ lại việc này để đổi mới thế nào cho phù hợp.

Đối với Đề án về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng quán triệt tinh thần là bám sát các nghị quyết của T.Ư như Nghị quyết 05 về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn và chức năng quản lý nhà nước. Thủ tướng yêu cầu ban Soạn thảo khẩn trương hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để trình T.Ư xem xét.

H.Vũ