Thủ tướng: Đô thị thông minh phải do chính doanh nghiệp, người dân tạo nên!

22/10/2020 15:50

Theo Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, từ nay đến năm 2025 chúng ta sẽ tập trung xây dựng 6 đô thị thông minh đại diện...

Thủ tướng: Đô thị thông minh phải do chính doanh nghiệp, người dân tạo nên! 1
Các đại biểu tham dự Hội thảo chuyên đề Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị.

Tập trung xây dựng 6 đô thị thông minh

Tại Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh ASEAN năm 2020, diễn ra hôm nay, 22/10, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT khẳng định: “Thành phố thông minh là cách lựa chọn duy nhất thông minh để phát triển kinh tế xã hội quốc gia. Trong đó, doanh nghiệp sẽ có môi trường thuận lợi để chuyển đổi số, từ đó phát triển bền vững. Nhà nước có phương thức quản lý hiệu quả, còn người dân sẽ có môi trường sống và làm việc tốt nhất".

Theo ông Bình, xây dựng đô thị thông minh phải lấy lợi ích của người dân và phát triển bền vững làm trung tâm. Không có ai đứng ngoài trong cuộc đua này. “Với lợi ích tổng thể, toàn diện như vậy, Thành phố thông minh là cơ hội cho tất cả mọi lực lượng trong xã hội!”,ông Bình nói.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, trong quá trình theo dõi các mô hình thí điểm đô thị thông minh ở các địa phương đã xuất hiện một số bất cập như: Còn có những cách hiểu chưa được toàn diện, thống nhất đồng bộ, nặng về một số lĩnh vực. Đơn cử như việc nhận thức về công nghệ thông tin, số hóa trong phát triển đô thị thông minh. Ngoài ra, ở địa phương cũng chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện những hợp phần cần có để phát triển đồng bộ đô thị thông minh.

"Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì từ nay đến năm 2025 chúng ta sẽ hỗ trợ, tập trung các nguồn lực và hướng dẫn để xây dựng 6 đô thị thông minh đại diện cho 6 vùng kinh tế và trên cơ sở đó chúng ta sẽ tổng kết, rút kinh ngiệm, nhân rộng phát triển toàn diện hệ thống đô thị thông minh ở Việt Nam", ông Hà cho biết.

Phát triển đô thị thông minh là "cuộc chơi lớn"

Thủ tướng: Đô thị thông minh phải do chính doanh nghiệp, người dân tạo nên! 2
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn chiều 22/10

Phát biểu tại phiên toàn thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, phát triển đô thị thông minh thực sự là một “cuộc chơi lớn”, trong đó cần có những “người cùng chơi” có tầm nhìn và tiềm lực, hướng tới mục tiêu nhân văn là cuộc sống hạnh phúc, sự phát triển toàn diện của con người, bảo vệ môi trường và thiết lập hệ sinh thái đô thị phát triển bền vững. Việt Nam xác định phát triển đô thị thông minh, bền vững là một hướng đi có tính đột phá để góp phần nâng cao tính cạnh tranh quốc gia.

"Phát triển đô thị thông minh phải gắn kết chặt chẽ với hạ tầng thông tin mạnh, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số trong cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình phát triển đô thị Việt Nam. Phát triển đô thị thông minh phải trên cơ sở cân nhắc cơ hội và rủi ro, thách thức gắn với nhu cầu và năng lực của địa phương, không thực hiện theo phong trào, cần làm từng bước, có chọn lọc, theo lộ trình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, các địa phương, cùng với phát triển các tiện ích thông minh, cần chú trọng xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu thông minh phục vụ đưa ra các quyết định thông minh; thúc đẩy quy hoạch và các giải pháp quản lý đô thị thông minh; thu hút sự tham gia mạnh mẽ của khối tư nhân, phát huy năng lực đổi mới, sáng tạo; tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

"Đô thị thông minh phải là đô thị của chính người dân, doanh nghiệp tạo nên, là đô thị có quan hệ xã hội tốt đẹp, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, quan hệ con người với con người nhân văn", Thủ tướng bày tỏ quan điểm.

Hồng Hạnh