Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Cảng hành khách Phú Quốc

20/11/2014 06:56

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Kiên Giang là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của dự án.

thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư dự án cảng hành khách phú quốc
Phú Quốc hiện đã có nhà ga cảng hàng không hiện đại

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hành khách quốc tế tại Phú Quốc.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Kiên Giang là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của dự án. UBND tỉnh Kiên Giang thống nhất với các Bộ GTVT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về quy mô đầu tư và tỷ lệ góp vốn của ngân sách Trung ương để đầu tư dự án, thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Bộ GTVT sớm điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có các bến cảng khu vực đảo Phú Quốc.

 

M.Tùng