Thủ tướng đồng ý phương án đầu tư trước 713 km cao tốc Bắc-Nam

26/05/2017 17:10

Thủ tướng Chính phủ thống nhất phương án 1 theo đề nghị của Bộ GTVT tại Văn bản 275 ngày 22/5/2017.

thủ tướng đồng ý phương án đầu tư trước 713 km cao tốc bắc-nam

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án đầu tư 713 km cao tốc Bắc - Nam với quy mô phân kỳ trước năm 2020 - (Trong ảnh: Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã hoàn thành và đưa vào khác thác giai đoạn 1)

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về phương án đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Kết luận nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ thống nhất phương án 1 theo đề nghị của Bộ GTVT tại Văn bản 275 ngày 22/5/2017.

Cụ thể, theo Văn bản 275 ngày 22/5/2017, Bộ GTVT cho biết, việc phân kỳ đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam được xác định trên cơ sở nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực trong giai đoạn hiện nay, ngoài ra phải đáp ứng được yêu cầu mở rộng giai đoạn sau này với quy mô quy hoạch điều chỉnh thành 6-10 làn xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT xây dựng phương án đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 (2017-2025), trong đó, giai đoạn 2017-2020 (ưu tiên 1): Đầu tư khoảng 713km chia thành 8 dự án thành phần thuộc các đoạn Mai Sơn (Hòa Bình) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh) và đoạn Nha Trang (Khánh Hòa) – Dầu Giây (Đồng Nai) theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT; nâng quy mô 2 dự án thành phần đoạn Cao Bồ (Nam Định) – Mai Sơn (Ninh Bình) và đoạn La Sơn (Thừa Thiên – Huế) - Túy Loan (Đà Nẵng) từ 2 làn xe lên thành 4 làn xe; dự án thành phàn đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Thừa Thiên – Huế) thực hiện theo hình thức đầu tư công.

Công tác giải phóng mặt bằng (713km) thực hiện theo quy mô quy hoạch đã được duyệt và được chia thành 20 dự án thành phần giao cho các địa phương thực hiện. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 130.216 tỷ đồng; trong đó phần vốn Nhà nước hỗ trợ dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý sử dụng 55.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ từ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016; phần vốn nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu và vốn vay) khoảng 63.716 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2025 (Ưu tiên 2): Đầu tư các đoạn còn lại (659km) để nối thông tuyến cao tốc Bắc Nam, giai đoạn này chia thành 9 dự án thành phần thuộc các đoạn Bãi Vọt – Cam Lộ và Quảng Ngãi - Nha Trang theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Công tác GPMB chia thành 14 dự án thành phần giao cho các địa phương tổ chức chực hiện. Tổng mức đầu tư giai đoạn này khoảng 113.096 tỷ đồng; Trong đó, vốn Nhà nước khoảng 56.955 tỷ đồng, dự kiến báo cáo Quốc hội cho phép cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025; Nguồn vốn nhà đầu tư (vốn chủ sở hữu và vốn vay) khoảng 56.141 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 (sau năm 2025) sẽ thực hiện mở rộng tuyến cao tốc Bắc – Nam theo quy mô phù hợp với quy hoạch được đuyệt; căn cứ vào nhu cầu vận tải sẽ quyết định cụ thể thời điểm đầu tư, phương án đầu tư và nguồn vốn.

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Vụ PPP cho biết, đây là phương án phù hợp với chỉ đạo của Thường trực Chính phủ và được đa số thành viên Chính phủ thống nhất, đồng thời, phương án này có thể đáp ứng tiến độ trình Quốc hội khóa XIV xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án trong kỳ họp thứ 3 vào tháng 5/2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, phương án này đã tính đến việc cắm mốc lộ giới giữ đất mỗi bên 17m, đáp ứng được việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch và thực hiện GPMB với quy mô 6-10 làn xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và có thể triển khai song song trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau khi Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sẽ trình Quốc hội chấp thuận chủ trương GPMB phần mở rộng. 

Đình Quang