Thủ tướng: Đừng "mặc áo quá đầu", phải "liệu cơm gắp mắm"

24/10/2018 12:20

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lưu ý như vậy để nói về việc phải sử dụng tiền đầu tư có hiệu quả.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 24/10

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội năm 2018 sáng 24/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những kết quả đạt được thời gian qua là tương đối toàn diện

Về phương diện quốc gia, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế đã cao hơn so với trước đây, phần lớn đóng góp của chúng ta đã được chấp nhận, khả năng hứng chịu của chúng ta trước biến đổi thế giới cũng khá hơn. Nhưng để an tâm thì người đứng đầu Chính phủ nói rằng “chưa an tâm”.

Vì thế, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn vào những tồn tại, hạn chế, từ đó, xác định phương hướng phải quan tâm đến nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nắm bắt cách mạng 4.0, xử lý các vấn đề xã hội để bảo đảm hạnh phúc cho từng gia đình, bảo đảm sự an toàn hơn cho từng người dân.

Không làm là chết, nhưng đầu tư bừa bãi còn nguy hiểm hơn

Thủ tướng cũng lưu ý phải cố gắng tìm ra động lực phát  triển mới tốt hơn, việc tìm ra giá  trị gia tăng cao rất quan trọng vì nếu không tìm giá trị gia tăng thì chúng ta  sẽ luẩn quẩn mãi.

Đề cập đến chuyện tháo gỡ thể chế chồng chéo, Thủ tướng đánh giá Chính phủ rất chú trọng. Thực tế về việc văn bản này chồng văn bản kia, hệ thống pháp luật chằng chịt, làm việc này nhưng lo việc kia, nhiều tầng lớp chồng chéo ràng buộc… đều được Chính phủ cố gắng sắp xếp tổ chức lại, tháo gỡ những ràng buộc cho sự phát triển.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, nhưng ông cũng đặt câu hỏi, mục tiêu đạt 1 triệu DN có đạt được không? Theo ông, đó là câu hỏi lớn của Chính phủ. Các địa phương phải cố gắng phát triển mạnh mẽ các loại hình DN từ người dân; tiếp tục phát triển FDI có chọn lọc, liên kết hai khối kinh tế lại với nhau để cùng phát triển.

Hoan nghênh các ý kiến phát biểu về các biện pháp tài chính ngân sách, đặc biệt là việc sử dụng tiền hiệu quả hơn để chống lãng phí, Thủ tướng lưu ý, nhắc nhở rằng đừng "Kmặc áo quá đầu”, phải “liệu cơm gắp mắm” để giữ cân đối.

Kể cả trong vấn đề nợ công, Thủ tướng cho rằng nếu đi vay tràn lan để đầu tư phát triển sẽ dẫn dến nhiều nguy cơ nên làm gì cũng đúng mức, hiệu quả. “Tất nhiên, nếu dừng lại không làm gì cũng chết, nhưng đầu tư bừa bãi còn nguy hiểm hơn” – Thủ tướng nói.

Mỗi người phải có khát vọng phát triển

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh phải tiến hành mạnh mẽ công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực, chống lợi ích nhóm, cần đặt ra ở các cấp các ngành. “Nguyên tắc khi thảo luận về luận về Luật phòng chống tham nhũng là tôn trọng quyền con người, tài sản công dân, nhưng phải làm nghiêm túc, nếu không tốt sẽ gây ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân” – Thủ tướng nêu quan điểm.

Người đứng đầu Chính phủ đề cập đến ý chí dân tộc của người dân Việt Nam và nhấn mạnh, phải hợp tác tốt hơn, có ý chí, quyết tâm hơn trong công việc, không bỏ lưng chừng, từng đơn vị, địa phương phải làm đến nơi đến.

Cùng với đó, mỗi người dân, mỗi tổ chức, đặc biệt người có trách nhiệm phải có khát vọng trong phát triển, có nguồn cảm hứng  mạnh mẽ trong phát triển mới có thể đưa đất nước tiến lên.

“Dân tộc  Việt Nam 100 triệu dân  phải  làm sao chung một ý chí quyết tâm thì sẽ có chuyển biến rất mạnh mẽ. Nếu phát động được quần chúng, giám sát, thúc đẩy  thì nhiều việc tốt sẽ được làm mà không tốn kém tiền bạc” – Thủ tướng nói và nhắn nhủ, Chính phủ sẽ lắng nghe tiếp thu để chất lượng công việc năm 2019 tốt hơn, để người dân cảm thấy Quốc hội, Chính phủ lo cho dân. 

Hoài Vũ - Thanh Bình