Thủ tướng: Giữ nguyên lộ trình áp dụng khí thải ô tô, xe máy

11/03/2017 11:20

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe máy.

thủ tướng: giữ nguyên lộ trình áp dụng khí thải ô tô, xe máy

Ảnh minh hoạ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định yêu cầu giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Riêng ô tô chạy bằng nhiên liệu điêzen cho phép thực hiện đến 31/12/2017.

Người đứng đầu giao Bộ GTVT khẩn trương đề xuất phương án thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2017.

Đồng thời yêu cầu các Bộ: GTVT, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính cùng các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam (PVN), Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 49 của Thủ tướng và các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, trong đó nêu rõ những nội dung đã đủ điều kiện để áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo lộ trình yêu cầu thực hiện ngay, những vấn đề còn tồn tại phải có giải pháp khả thi để thực hiện đúng Quyết định số 49, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2017.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của các cơ quan và quá trình theo dõi việc thực hiện Quyết định số 49, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với các cơ quan dự thảo phân công nhiệm vụ các bộ, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Quyết định số 49, bảo đảm tính khả thi, rõ trách nhiệm và tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, từ năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 49 quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Theo đó, các loại xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5 như sau: Tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ ngày 1/1/2017; Tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ ngày 1/1/2022.

Các loại xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3 từ ngày 1/1/2017.

Tiêu chuẩn khí thải mức 3, mức 4 và mức 5 là tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải tương ứng với mức Euro 3, Euro 4 và Euro 5 được quy định trong quy định kỹ thuật về khí thải xe cơ giới của Ủy ban kinh tế châu Âu của Liên Hợp quốc hoặc trong chỉ thị của Liên minh Châu Âu áp dụng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

H.Vũ