Thủ tướng: "Khắc phục tinh thần tự ti, ỷ lại của nông dân"

27/11/2018 21:19

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cần khắc phục tinh thần tự ti, ỷ lại, chờ đợi của một bộ phận nông dân.

Thủ tướng:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Hội nghị tam nông). 

Đây được coi là “Hội nghị Diên Hồng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trong giai đoạn mới”, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về tam nông, nghe tham luận về thành tựu, thực trạng từ các tỉnh có nền nông nghiệp tiêu biểu và thảo luận những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong nước và quốc tế.

Trong phần phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng nói rõ quan điểm “không muốn nêu thành tích quá nhiều, mà chủ yếu tôi nói những bất cập, tồn tại để khắc phục, làm tốt hơn trong thời gian tới”.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ cho rằng đầu tư cho nông nghiệp còn khá thấp, số dân làm nông nghiệp còn khá cao, trong khi đó, số doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất nông nghiệp chỉ chiểm khoảng 1% tổng số doanh nghiệp.

Việc huy động vốn, tiếp cận với các dịch vụ tín dụng, ngân hàng còn hạn chế, chi phí vốn còn cao. Việc áp dụng tiến bộ khoa học trong nông nghiệp nhìn chung còn yếu, công nghệ lạc hậu, tỉ lệ giá trị chất xám trong giá thành sản phẩm nông nghiệp chưa cao, dẫn đến 90% hàng nông sản Việt Nam là xuất nguyên liệu thô, chưa qua chế biến, tỉ lệ thải loại rất cao.

Bên cạnh đó, một số địa phương kết quả đạt chuẩn nông thôn mới còn thấp. Thu nhập của một bộ phận người dân nông thôn còn khó khăn.

Từ phân tích trên, Thủ tướng nhấn mạnh, việc giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của nông dân.

“Chúng ta đang nói tập trung làm nông nghiệp, nông thôn mà nông dân chúng ta có tinh thần ỷ lại thì không bao giờ thành công”, Thủ tướng nói.

Vì thế, theo người đứng đầu Chính phủ, cần khắc phục tinh thần tự ti, ỷ lại, chờ đợi của một bộ phận nông dân. Chúng phải cùng với nông dân, sống trong lòng nông dân để làm cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp và nông thôn. "Ở đâu cấp ủy, người đứng đầu quan tâm sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt thì ở đó, nông nghiệp, nông thôn sẽ phát triển mạnh mẽ, diện mạo nông thôn mới khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh phải thay đổi tư duy, cách làm; sản xuất nông nghiệp phải xuất phát từ nhu cầu thực tế sản xuất, gắn chặt với yêu cầu thị trường, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng nông thôn mới toàn diện, đi vào chiều sâu, bền vững gắn với đô thị hóa, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn; duy trì bản sắc truyền thống văn hóa tốt đẹp; có chính sách phù hợp với các vùng miền, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực đặc biệt khó khăn...

Anh Thư