Thứ Ba, 10/12/2019 15:54:26 Hotline: 0901 514 799

Thủ tướng: Không được bảo vệ, người dân ai dám bỏ vốn đầu tư?

11/11/2019 14:26

Thủ tướng cho rằng, nguồn lực trong dân còn rất lớn, nhưng nếu không có pháp luật bảo vệ thì người dân không đầu tư.

Keyword đầu tiên có dấu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Ngày 11/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi lắng nghe một số ý kiến đã phát biểu một số điểm chính yếu, lược sử lại quá trình thay đổi tư duy về PPP.

Dẫn câu chuyện đi các địa phương, người dân bức xúc về thiếu vốn đầu tư, công trình, dự án từ to đến nhỏ; các nước phát triển đầu tư xong rồi, hiện chỉ hưởng lợi còn mình bây giờ vừa sản xuất kinh doanh, vừa đầu tư hạ tầng, người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận: Vai trò của Nhà nước trong một số lĩnh vực cần phải thấp xuống, còn vai trò của tư nhân phải cao hơn trong một số lĩnh vực không cần thiết đầu tư công.

Thủ tướng khẳng định, đến nay, Đảng và Nhà nước đều nhận thức cần thiết phải xã hội hóa các dự án. Nhưng tất cả các nhà đầu tư đều hỏi: “Các ông muốn chúng tôi đầu tư, vậy có luật pháp gì không?”.

“Các nhà đầu tư họ tin luật, không tin Nghị định. Phải có luật thì họ mới làm vì luật mới bảo vệ cho nhà đầu tư”, Thủ tướng nói.

Theo người đứng đầu Chính phủ, nguồn lực trong dân còn rất lớn, nhưng nếu không có pháp luật bảo vệ thì người dân không đầu tư. “Hiến pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền công dân rất lớn. Nhưng phải có luật pháp cụ thể, không có luật pháp thì làm sao người ta bỏ ra được?”, Thủ tướng đặt vấn đề và khẳng định: Ban hành Luật PPP để kêu gọi nhiều nguồn lực phát triển là một hướng đi hết sức cần thiết và là kết quả của quá trình thay đổi tư duy của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng phân tích, hiện nay do pháp luật còn chồng chéo, vướng mắc nên nhà đầu tư chưa nhiệt huyết đầu tư vào Việt Nam. “Thể chế bây giờ rất quan trọng. Nếu gỡ được thể chế thì không khí đầu tư rất tốt, sẽ giúp cho đất nước phát triển và theo quy luật kinh tế, khi đầu tư theo hình thức công tư thì cả Nhà nước và nhà đầu tư, người dân đều có lợi, dân sẽ giàu có hơn.

“Dân có giàu thì nước mới mạnh, đó cũng chính là mục tiêu của Đảng và Nhà nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Để làm được điều này, theo Thủ tướng thì phải bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư tư nhân để họ yên lòng. Tuy vậy, Thủ tướng lưu ý tất cả đều phải theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, định hướng XHCN.

"Khi quyết định danh mục đầu tư PPP chẳng hạn thì quyền lợi Nhà nước và tư nhân đều được đảm bảo. Nên cần phải có thủ tục thuận lợi, minh bạch, công khai, mang tính thị trường. Thuyền lên thì nước lên. Quan điểm này phải rất rõ trong luật mới được", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng khẳng định tất cả lĩnh vực đều phải mở ra để thu hút nhà đầu tư theo phương châm "Nhà nước và tư nhân cùng làm", trừ những lĩnh vực mà Nhà nước phải nắm "yết hầu" như tiền tệ hay an ninh, quốc phòng...

An Bình