Thủ tướng: Không để điểm nóng gây mất ổn định chính trị

09/01/2020 16:51

Thủ tướng lưu ý chính quyền các cấp phải hướng về người dân, lo cho dân, xử lý đúng đắn mối quan hệ máu thịt giữa người dân và cơ quan Nhà nước.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận. Ảnh: VGP.

Ngày 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng ghi nhận công tác dân vận đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu của năm 2019 với nhiều kỷ lục về phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên nhiều lĩnh vực đã được cụ thể hoá nhằm phát huy vai trò, sức sáng tạo của nhân dân trong việc tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, của đất nước.

Trong năm 2020, Thủ tướng lưu ý chính quyền các cấp phải hướng về người dân, lo cho dân, phải bám dân, xử lý đúng đắn mối quan hệ máu thịt giữa người dân và cơ quan Nhà nước.

Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, năng lực, phẩm chất kém, vi phạm pháp luật. Riêng với hệ thống lãnh đạo từ cấp xã, phường đến cấp Trung ương phải bằng thuyết phục và nêu gương đi liền với thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính.

“Anh phải dám xuống tận khu dân cư để nói chuyện với người dân, xem người dân có vấn đề gì cần phải thảo luận, trao đổi để giải quyết thấu tình đạt lý”, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không được để điểm nóng gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nhấn mạnh một nhiệm vụ mới là làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng, Thủ tướng cũng lưu ý dân vận không chỉ là vận động nhân dân làm theo mà phải nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hành động vì lợi ích của nhân dân, chăm lo sức khỏe tinh thần và vật chất cho người dân.

Theo ông, công tác dân vận tốt phải giữ vững kỷ cương phép nước, không để tình trạng mất dân chủ, lộn xộn. Đặc biệt không để một số cá nhân, bộ phận bị kẻ xấu, cơ hội chính trị kích động.

“Không được coi thường những đốm lửa nhỏ, nhiều đốm lửa nhỏ sẽ bùng lên thành đống lửa lớn mà chúng ta phải thông qua công tác dân vận để người dân hiểu, ủng hộ”, Thủ tướng nói.

Việt Hòa