Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch VNPT

24/03/2015 17:13

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch VNPT.

thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm chủ tịch vnpt
Tổng Giám đốc Trần Mạnh Hùng được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT.

Tại Quyết định 379/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Trước đó, ngày 3/3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định giao ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập VNPT kiêm nhiệm phụ trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT từ ngày 1/3.

Ông Trần Mạnh Hùng sinh năm 1959, vào ngành Bưu điện năm 1981 và đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng của VNPT như Trưởng ban viễn thông VNPT, Ủy viên Hội đồng quản trị VNPT, Phó Tổng giám đốc VNPT kiêm Giám đốc Viễn thông Hà Nội, Tổng Giám đốc VNPT.

Lưu Thủy