Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

14/03/2017 19:18

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định việc thay đổi nhân sự của Uỷ ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 321, sửa đổi Điều 3 Quyết định số 43 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. 

Cụ thể, Quyết định này sửa đổi về nhân sự của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu (Ủy ban). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch Ủy ban. Các Phó Chủ tịch gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (thường trực); Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Các Ủy viên gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Ngoại giao; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Công an; Xây dựng; GTVT; Y tế; Công Thương. Đối với các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an có thể cử một Thứ trưởng thay mặt Bộ trưởng làm Ủy viên Ủy ban.

Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường ; đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Một Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số chuyên gia quản lý, nhà nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Các thành viên của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu có chức năng tư vấn, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, đôn đốc giải quyết những công tác quan trọng, mang tính liên ngành, lĩnh vực, các chương trình, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; chỉ đạo, điều phối thực hiện các chiến lược, chương trình quốc gia về biến đổi khí hậu; chỉ đạo, tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu.

Xem thêm Video:

Bảo An