Thủ tướng: Làm sao để giàu trước khi già chứ không phải già trước khi giàu

31/12/2020 17:27

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiến kế để giúp người dân làm sao giàu trước khi già chứ không phải già trước khi giàu.

thủ tướng: làm sao để giàu trước khi già chứ không phải già trước khi giàu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải tận dụng được cơ cấu dân số vàng, để giàu trước khi già chứ không phải già trước khi giàu. Ảnh: Quang Hiếu

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2020),Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ này phải hiến kế để đạt được sự bứt phá cho các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2021 cũng như những giai đoạn tiếp theo gắn với những mục tiêu và tầm nhìn mà Đại hội Đảng lần thứ XIII tới đây sẽ đặt ra.

Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh một số vấn đề mà ngành cần đặc biệt chú trọng. Trong đó, phải tận dụng được cơ cấu dân số vàng, để giàu trước khi già chứ không phải già trước khi giàu.

Thủ Tướng đề nghị làm sao để Việt Nam tránh các bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công giá trị thấp và thậm chí là bẫy rác thải công nghiệp; Vừa phát triển mạnh mẽ tầng lớp trung lưu nhưng đồng thời cũng mang lại quyền lợi cho người lao động, cho nhân dân, không làm tăng sự phân hóa.

“Làm sao để không ai bị bỏ lại phía sau trên đường phát triển, tạo ra tăng trưởng bao trùm tốt hơn nữa”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hơn nữa, biến tài nguyên đổi mới sáng tạo trở thành một tài nguyên mới vô tận cho sự phát triển bền vững.

Thủ tướng cho rằng, thể chế là yếu tố quyết định sự tăng trưởng đột phá cho đất nước. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu để thể chế, pháp luật, chính sách trở thành đột phá cho các đột phá khác của Việt Nam hiện nay cũng như trong những năm tới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cơ chế phân cấp, phân quyền phù hợp; Đồng thời gắn với cơ chế liên kết vùng, cơ chế tổ chức tài chính quản trị. Yêu cầu các vùng này không bị cát cứ như thời gian vừa qua, cát cứ nội vùng và liên vùng, không triệt tiêu động lực và lợi thế cạnh tranh của nhau, phát huy lợi thế kinh tế nhờ quy mô của toàn vùng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cần tham mưu và chuẩn bị sẵn sàng các nền tảng để ngay sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIII kết thúc, tinh thần các nghị quyết của Đại hội phải ngay lập tức đi vào thực hiện và cần phải tham mưu để đề xuất về mặt định hướng với sự kiên định và nhất quán về mục tiêu nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao các danh hiệu cao quý cho các cán bộ, tập thể, đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cao Sơn