Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

14/10/2020 08:38

Sáng 14/10, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Tiệp, đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ TP Hải Phòng chính thức khai mạc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng

Đúng 7h30 sáng, Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP Hải Phòng đã chính thức khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước đã đến dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ thành phố trong điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản, đó là tình hình kinh tế đất nước tiếp tục phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định, Trung ương quan tâm chỉ đạo giúp đỡ thành phố.

Đồng thời, thành phố cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ, đó là sau Đại hội XV, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp còn chưa được kiện toàn đầy đủ, hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, nguồn lực đầu tư, môi trường đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu.

Đặc biệt, bước vào năm cuối nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội của thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng 2
Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ TP Hải Phòng chính thức khai mạc sáng 14/10

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm rất cao, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đạt được những kết quả toàn diện, vượt bậc trên mọi lĩnh vực, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố...

Trong đó, kinh tế thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế, chất lượng tăng trưởng chuyển dịch theo đúng định hướng, tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 tăng 14,02%, gấp 1,34 lần chỉ tiêu Đại hội XV đề ra; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng vượt bậc, trong 5 năm đã đạt trên 408 nghìn tỷ đồng, gấp 1,6 lần giai đoạn 2011-2015; môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh được cải thiện, cơ cấu vốn đầu tư chuyển mạnh theo hướng xã hội hóa, tổng vốn đầu tư trên địa bàn thành phố đạt trên 564 nghìn tỷ đồng, cao gấp 1,28 lần chỉ tiêu Đại hội XV đề ra...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng 3
Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu khai mạc

Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhìn nhận, những năm tới, tình hình kinh tế - chính trị thế giới sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh chung, Hải Phòng sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng đứng trước những thời cơ lớn. Đó là hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố đã có những bước phát triển quan trọng. Nguồn lực của thành phố đã được tăng cường mạnh mẽ so với đầu nhiệm kỳ, môi trường đầu tư của Hải Phòng đã và đang thể hiện sự hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Nghị quyết 45/NQ-TW, ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những mục tiêu, định hướng, giải pháp mang tính thực hiện cao, đã mở ra thời cơ lịch sử cho thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Đại hội với tinh thần: "Đổi với mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố Công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030, khẳng định vai trò động lực phát triển đất nước", sẽ là một trong những nền tảng quan trọng để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 - 15/10/2020. Về dự Đại hội có 350 đại biểu thay mặt cho gần 125 nghìn Đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố. Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ TP Hải Phòng đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiến Nguyễn