Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng QP-AN

28/07/2016 11:02

Theo kết quả kiểm phiếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng QP-AN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh

Sáng 28/7, sau khi tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm 26 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Theo tờ trình của Chủ tịch nước - Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Trần Đại Quang, thành viên được đề nghị phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Các Uỷ viên của Hội đồng được đề nghị phê chuẩn gồm: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngay sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả kiểm phiếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh với 98,78% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý.

Các Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh được Quốc hội phê chuẩn gồm:

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: 98,79% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý

- Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: 98,58% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý

- Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: 98,58% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý

- Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an: 98,58% tổng số ĐBQH bỏ phiếu đồng ý

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

H.Vũ