Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên

15/04/2021 10:00

Hôm nay (15/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ ngày 15/4

Phiên họp thảo luận về công tác bàn giao nhiệm vụ sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự, quan điểm định hướng chỉ đạo và một số nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện ngay trong thời gian tới.

Ngay sau khi Chính phủ được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quán triệt và chỉ đạo các thành viên Chính phủ khẩn trương bàn giao, xử lý, giải quyết ngay công việc, bảo đảm liên tục, thông suốt; sớm kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng và công tác nhân sự; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc.

Theo chương trình làm việc của phiên họp, Chính phủ sẽ thảo luận về: Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP.

Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm phòng vaccine Covid-19; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19; tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia... cũng được Chính phủ thảo luận trong phiên họp này.

Việc kiện toàn nhân sự bộ máy Chính phủ được hoàn tất vào sáng 8/4, sau khi Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành.

Sau kiện toàn, Chính phủ có 28 thành viên, gồm Thủ tướng, 5 Phó thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành. Trong đó có 15 thành viên mới được bầu, phê chuẩn bổ nhiệm tại kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV, còn 13 người giữ nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ.

Ngay trong chiều 8/4, Chính phủ đã tổ chức lễ bàn giao công việc của Thủ tướng và công bố quyết định bổ nhiệm một số Phó thủ tướng, bộ trưởng, thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khi đó nhận định thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ diễn biễn nhanh, phức tạp, khó lường; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Vì vậy, ông nhấn mạnh Thủ tướng và các thành viên Chính phủ cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Định hướng được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập là tiếp tục xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân; đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phùng Đô