Chủ Nhật, 26/01/2020 01:15:09 Hotline: 0901 514 799

Thủ tướng phê duyệt chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

13/11/2019 14:24

Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đối với ông Dương Văn Thái.

Keyword đầu tiên có dấu
Ông Dương Văn Thái, Tân chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1598/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, tại Quyết định 1597/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Linh, để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Dương Văn Thái sinh ngày 22/7/1970; Quê quán: xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; Tiến sĩ Kinh tế. Quá trình công tác từ cán bộ Phòng VHTT- TDTT thị xã Bắc Giang (1989), ông Thái trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 4/2014: ông Thái là tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang

Từ tháng 5/2014 đến tháng 4/2015: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Từ tháng 5/2015 đến tháng 10/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Ngày 26/10/2019, ông Dương Văn Thái được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 31/10/2019, ông Dương Văn Thái được HĐND tỉnh Bắc Giang bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Việt Hòa