Thủ tướng: Sử dụng tiết kiệm “mồ hôi công sức của dân”

31/08/2016 07:30

Thủ tướng yêu cầu cần có giải pháp mạnh mẽ để quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nhất tài sản công.

thủ tướng: sử dụng tiết kiệm “mồ hôi công sức của dân”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ ngày 30/8

Niềm tin được khôi phục

Ngày 30/8, đề cập đến tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, không khí sản xuất kinh doanh, niềm tin xã hội, niềm tin thị trường được khôi phục một bước rất quan trọng. Trong đó, nhiều tỉnh, thành phố tiến hành xúc tiến đầu tư, cải cách, tạo mọi điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển; Khát vọng phát triển của các địa phương đã thể hiện rõ, với quyết tâm để tỉnh mình không còn nghèo, không phụ thuộc vào trợ cấp ngân sách. Bên cạnh đó, kỷ cương phép nước được củng cố khi nhiều vụ phá rừng được nghiêm trị, một số cán bộ vi phạm trên một số lĩnh vực đã được xử lý nghiêm.

“Chúng ta cũng hoan nghênh Tổ công tác của Thủ tướng đã xuống một số bộ để kiểm tra thực tế việc tổ chức triển khai kết luận của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng đạt ở mức độ nào, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm gì trong việc thực hiện giữa lời nói và việc làm”, Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận xem bộ máy có thực sự chuyển động, có hướng về người dân và doanh nghiệp, có tạo nên sự phát triển hay không? “Cả hệ thống chúng ta phải có khát vọng chuyển biến tình hình, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, bảo đảm khả thi, hợp lý, thực sự là Chính phủ kiến tạo, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Phải đánh giá kỹ tác động của chính sách, tiếp thu ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các quy định, chính sách phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng, coi trọng chế tài xử lý vi phạm, thể hiện tính nghiêm minh, răn đe của luật pháp.

Tài sản công là mồ hôi công sức của dân

Đề cập đến quy chế làm việc của Chính phủ khoá mới, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận dự thảo Nghị định về việc này, trong đó quy định cụ thể trình tự, thủ tục, cách làm theo hướng xác định rõ trách nhiệm cải cách thủ tục hành chính. Bởi một Chính phủ có liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân hay không chính là thể hiện ở việc thông qua quy chế này.

Từ đó, Văn phòng Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định này, trình Thủ tướng ký ban hành. “Đây chính là nghị định khung để các bộ, ngành có bộ máy, chức năng, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng để điều hành phát triển đất nước, khắc phục sự giao thoa, khiếm khuyết, những khoảng trống không rõ trách nhiệm”, Thủ tướng nêu rõ.

Về tình hình kinh tế-xã hội, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại các chỉ tiêu, kiểm điểm nghiêm túc việc triển khai các biện pháp phát triển, khắc phục các bất cập, để phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu Quốc hội giao.

Cũng tại phiên họp này, Chính phủ sẽ nghe báo cáo chuyên đề do Bộ Tài chính trình về “Tình hình và giải pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công”, trong đó có các tài sản như công sở, xe công. “Nhiều người dân nói chúng ta sử dụng còn lãng phí. Vậy giải pháp nào để quản lý tài sản công tốt nhất? Hiện nay các công sở sử dụng kém hiệu quả trên cả nước thì cần biện pháp nào?”, Thủ tướng đặt vấn đề, đồng thời nhấn mạnh phải làm sao đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, mang tính cách mạng để người dân thấy rằng Chính phủ sử dụng tài sản công hiệu quả nhất, vì đây là mồ hôi công sức của nhân dân.

Hoài Vũ