Thủ tướng tái bổ nhiệm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia

10/06/2019 19:30

Ông Khuất Việt Hùng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Quyết định tái bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đối với ông Khuất Việt Hùng.

Quyết định số 697 nêu rõ, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ và xét đề nghị của Ban cán sự đảng Bộ GTVT, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn ông Khuất Việt Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia kể từ ngày 13/6/2019.

Ông Khuất Việt Hùng sinh ngày 24/9/1974 tại huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia (từ tháng 6/2014), ông từng giữ các chức vụ: Giảng viên, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu GTVT; Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải Bộ GTVT; Bí thư Chi bộ, Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT.

Ông Khuất Việt Hùng là người được đào tạo cơ bản trong lĩnh vực đường bộ (Tiến sỹ Quy hoạch và Kỹ thuật GTVT, Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư Kinh tế vận tải ô tô). Ông Hùng đã trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở, có trình độ và kinh nghiệm trong công tác quản lý vận tải và ATGT.

N.Khánh