Thủ tướng: Thay thế ngay cán bộ lơ là công vụ, năng lực yếu

28/12/2017 11:15

"Những cán bộ nào lơ là công vụ, kém năng lực, thiếu nhiệt huyết, trách nhiệm cần được thay thế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

thủ tướng: thay thế ngay cán bộ lơ là công vụ, năng lực yếu

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương, tập trung thảo luận những giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Nhìn lại năm 2017, Thủ tướng cho rằng dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong nước, quốc tế và khu vực có nhiều bất ổn, nhiều nước lớn có điều chỉnh chiến lược, những chính sách thương mại, đối ngoại tác động trực tiếp tới nước ta, nhưng với nhiều nỗ lực, đến nay các chỉ tiêu kinh tế đều đạt, vượt kế hoạch. Tăng trưởng GDP đạt 6,81% - mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua. Chất lượng tăng trưởng nâng lên nhờ tăng năng suất lao động và cải thiện chỉ số môi trường. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chỉ số đổi mới sáng tạo có sự cải thiện rõ rệt, triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam được từ ổn định lên tích cực. Đến nay, đã cắt giảm trên 5.000 thủ tục hành chính, nhiều bộ ngành đã quyết liệt cắt giảm từ 1/3 đến một nửa thủ tục hành chính như yêu cầu đặt ra của Chính phủ.

"Những chỉ số rất ấn tượng về thành lập doanh nghiệp mới, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường chứng khoán… cho thấy niềm tin xã hội, niềm tin thị trường, niềm tin của các nhà đầu tư vào kinh tế Việt Nam ngày càng được củng cố", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2017 cũng là năm của chấn chỉnh kỷ cương, làm trong sạch một bước bộ máy nhà nước với nhiều đại án tham nhũng lớn được thanh tra, điều tra nghiêm túc, đưa ra xét xử nghiêm minh, từng bước lấy được niềm tin yêu của nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Chính phủ muốn các chuyển động không được phép dừng lại và phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để vượt lên những thành tích mà 2017 đã đạt được; tiếp tục giải quyết những vấn đề của cải cách, đổi mới theo đường lối của Đảng đã đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, còn nhiều tồn tại, nhiều hạn chế để cùng nhau quyết tâm khắc phục. Như tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm; chất lượng và tốc độ tăng trưởng chưa bền vứng; năng suất la động còn thấp. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhưng chất lượng, hiệu quả, quy mô hoạt động, sức cạnh tranh còn thấp, tính kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân trong nước với khu vực FDI còn nhiều hạn chế. Việc xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn, cổ phần hóa doanh nghiệp còn thấp; phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ, thất thoát.

"Tái cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, nhiều hạn chế bất cập yếu kém trong kinh tế xã hội chậm được cải thiện, tại sao vậy? Vấn đề mấu chốt là con người thực hiện, muốn tái cơ cấu thành công, khắc phục hạn chế yếu kém trước hết phải bố trí đội ngũ cán bộ, tái cơ cấu sức làm việc của bộ máy, học hỏi, tinh thần cởi mở, sáng tạo, phát huy những cán bộ có năng lực tốt, tư duy tốt", Thủ tướng nói.

Nhận trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân, Thủ tướng cho biết Chính phủ quyết tâm cùng nhau siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng nền công vụ tận tuỵ, quyết loại trừ tham ô, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ. Đồng thời hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn để chớp lấy thời cơ, đã nói là làm và làm ngay.

"Những cán bộ nào lơ là công vụ, kém năng lực, thiếu nhiệt huyết, trách nhiệm cần được thay thế. Hãy sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong thực thi nhiệm vụ, luôn tìm ra giải pháp tối ưu để đáp ứng yêu cầu năng động của nền kinh tế trong bối cảnh mới với công nghệ liên tục thay đổi. Phải làm sao sử dụng nguồn lực của dân ít nhưng đem lại hiệu quả tốt nhất", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Hoài Vũ