Thủ tướng "thúc" Bộ Y tế sớm thể chế hóa Nghị quyết 30 "gỡ nút thắt y tế"

30/03/2023 14:10

Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện yêu cầu Bộ Y tế sớm thể chế hóa Nghị quyết số 30 về đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế.

Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tập trung chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa Nghị quyết số 30.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Việc này cần hoàn thành trước ngày 10/4.

Thủ tướng

Ảnh minh họa

Chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan ban hành các văn bản cần thiết khác thuộc thẩm quyền.

Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ ban hành các văn bản. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Trước đó, ngày 4/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế (Nghị quyết số 30) để giải quyết triệt để tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, ảnh hưởng đến công tác khám bệnh, chữa bệnh của người dân.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 7 và Nghị quyết 30, nhiều bệnh viện đã liên hệ với nhà thầu triển khai mua sắm vật tư, hóa chất.

Theo GS. TS. Trần Bình Giang, giám đốc bệnh viện, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 07 và Nghị quyết 30, bệnh viện đã liên hệ với nhà thầu triển khai mua sắm vật tư, hóa chất.

Chỉ hơn 1 tuần sau đó, bệnh viện đã triển khai mổ phiên lại. Hiện tại, bệnh viện đã hoạt động bình thường, tình trạng thiếu thuốc, vật tư, hóa chất đã và đang được tháo gỡ.

Trang Trần