Thủ tướng: "Tránh nói nhiều làm ít, chỉ nói không làm"

29/06/2017 11:47

Thủ tướng lưu ý việc phải đề cao trách nhiệm, nói đi đôi với làm, tránh nói nhiều làm ít, nói mà không làm.

Thủ tướng:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) - Ảnh: VGP

Hôm nay (29/6), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Ban Kinh tế T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 (khóa XII) của Đảng.

Hội nghị trực tuyến triển khai đến cấp huyện, xã (đối với những nơi có điều kiện) và  tập trung quán triệt 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, nội dung trọng tâm của các Nghị quyết này là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại DNNN và phát triển kinh tế tư nhân. "Đây là những chủ thể rất quan trọng, là nơi tạo ra của cải vật chất chủ yếu của nền kinh tế" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho rằng, Hội nghị này nhằm quán triệt, cung cấp thêm và giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan T.Ư, tất cả các địa phương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, đồng thời vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm, chỉ đạo triển khai Nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thêm, việc xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực giải phóng nguồn lực, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ .

Về Nghị quyết cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà  nước, Thủ tướng cho rằng, việc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết. Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh, những lĩnh vực mà doanh nghiệp cùng các thành phần kinh tế khác không đầu tư.

Bên cạnh đó, kinh tế tư nhân là động lực phát triển của nền kinh tế, khuyến kích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển.

Thủ tướng đề nghị từng cấp ủy, từng cơ quan đề xuất phương hướng mục tiêu, giải pháp trong lĩnh vực nhiệm vụ công việc được giao, đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề xuất, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong trong từng lĩnh vực, ngành, cơ quan đơn vị để những quan điểm, những định hướng chỉ đạo các nội dung cơ bản của Nghị quyết trung ương 5 được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn. 

Để Nghị quyết T.Ư 5 đi vào cuộc sống, Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm phải lớn, hành động phải quyết liệt và khen thưởng phải nghiêm minh.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình đã giới thiệu nội dung cơ bản về 3 nghị quyết hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; và về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Hoài Vũ