Thủ tướng xin rút, Tổng Bí thư được giới thiệu tái cử

23/01/2016 17:22

Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết như vậy bên hành lang Đại hội ngày 23/1.

Thủ tướng xin rút, Tổng Bí thư được giới thiệu tái cử 1
Thượng tướng Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Đại hội 12

Thượng tướng Võ Tiến Trung cho biết, báo cáo của Ban chấp hành TƯ về công tác chuẩn bị nhân sự Khóa 12 đã được Ban chấp hành TƯ 11 thảo luận rất kỹ trước đó. Có nhiều ý kiến cho rằng nên nâng BCH TƯ lên, vì hiện nay có nhiều nhiệm vụ phát triển, trong Đảng cũng có những bộ phận thành lập thêm, như Ban Kinh tế TƯ, Ban Nội chính TƯ, do đó cần ủy viên TƯ.

“Cuối cùng, Đại hội đã biểu quyết thông qua, nhiệm kỳ này sẽ bầu 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết. Danh sách mà Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 14 chuẩn bị, giới thiệu đến nay là 221 đồng chí, bảo đảm có số dư hơn 10%. Như vậy, theo quy định còn gần 20% nữa sẽ do đại hội giới thiệu để bảo đảm không quá 30% số dư”, ông Trung nói và cho biết thêm các đồng chí được TƯ giới thiệu lần này qua rất nhiều vòng, từ cơ sở, từ BCH TƯ, ra đến Bộ Chính trị. Bộ Chính trị bỏ phiếu rồi đưa ra trung ương mới chính thức đưa vào danh sách...

Đối với những trường hợp quá tuổi, Ban chấp hành TƯ giới thiệu bao nhiêu đồng chí để Đại hội xem xét?

Trả lời câu hỏi, trong trường hợp 4 người đó đã xin rút, nhưng trong Đại hội có đại biểu ngoài T.Ư lại đề cử, ông Trung cho biết: "Nếu 4 đồng chí đó xin rút hoặc không xin rút thì Đại hội vẫn sẽ phải bỏ phiếu hoặc biểu quyết (đó là do quyền của Đoàn chủ tịch) để đưa ra quyết định cuối cùng là có cho rút hay không. Đại hội là cơ quan có quyền quyết định cao nhất. Nếu Đại hội bỏ phiếu quá bán không cho rút thì các đồng chí đó lại tiếp tục ứng cử".

Lần này Ban chấp hành TƯ giới thiệu thêm 5 đồng chí quá tuổi, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại để mang tính chất kế thừa, tập hợp, giữ vững ổn định chính trị và giữ vững khối đoàn kết trong nhân dân và trong Đảng. Ngoài ra có 4 đồng chí ở quốc phòng, Thanh tra Chính phủ, Quốc hội do những vị trí đó chưa có đồng chí thay thế. Đối với các đồng chí TƯ quá tuổi, trong đó có các đồng chí Bộ Chính trị mà tôi rất khâm phục, đã xin rút không nhận giới thiệu tham gia BCH khóa mới để tạo điều kiện cho lớp trẻ.

Mặc dù TƯ có nhiều ý kiến nên để thêm 4 đồng chí ở lại nhưng các đồng chí thống nhất với nhau rất cao là rút ra khỏi Bộ Chính trị, để một mình đồng chí Nguyễn Phú Trọng ở lại để đảm bảo tính kế thừa. Tôi đánh giá rất cao các đồng chí đó.

Với những người tự nguyện xin rút, hội nghị TƯ 14 cũng làm rất dân chủ. Bộ Chính trị không có quyền cho rút mà đưa ra trước TƯ bỏ phiếu kín. Cả 4 đồng chí, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được Ban chấp hành TƯ 11 cho rút.

Về tiêu chuẩn giới thiệu các đồng chí tham gia Ban chấp hành (BCH) TƯ nhiệm kỳ này được nêu rất rõ trong phương án nhân sự, đó là những đồng chí có năng lực, có trí tuệ, có phẩm chất đạo đức và đặc biệt có trách nhiệm với đất nước, có tư duy chiến lược… Ngoài ra, BCH TƯ cũng kiên quyết không để lọt những người cơ hội, thiếu phẩm chất đạo đức, những người đứng đầu đơn vị để xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng như mất đoàn kết, trù dập cán bộ.

Quy chế bầu cử tại Đại hội có gì khác với Quy chế bầu cử được Trung ương đưa ra trước đó không, thưa ông?

Quy chế bầu cử được Đại hội thống nhất đưa ra đúng với nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng và rất thuận lợi cho những người ứng cử và tự ứng cử tại Đại hội này. Chiều nay, các đoàn tiến hành thảo luận danh sách ứng cử, đề cử vào BCH khóa mới và tại đại hội này mỗi đại biểu đều có quyền ứng cử và tự ứng cử. Người được đề cử nếu muốn rút ra đều phải được đại hội quyết định cho rút hay không cho rút. Như vậy, tôi cho rằng vừa tập trung, vừa rất dân chủ. Người ứng cử và tự ứng cử tại đại hội phải phải chuẩn bị hồ sơ lý lịch trích ngang, nhận xét của địa phương, nơi công tác…

Đến nay đã có trường hợp nào tự ứng cử chưa?

Tới nay thì chưa, vì các đoàn còn đang họp, thảo luận về nhân sự, sau đó đưa ra đại hội mới biết ai tự ứng cử, ai được giới thiệu.

Cảm ơn ông!

Vì sao cho phép ông Nguyễn Tấn Dũng rút mà không cho ông Nguyễn Phú Trọng rút, thưa ông?

Ông Nguyễn Phú Trọng là do Bộ Chính trị thống nhất giới thiệu, sau đó báo cáo ra Trung ương.

Tức là Bộ Chính trị đã giới thiệu thì không cần xin rút?

Đúng rồi, Bộ Chính trị đã thống nhất cao khi giới thiệu ra Trung ương. 4 người đó đã xin rút.

Nhưng trong Đại hội, nếu có đại biểu ngoài Trung ương lại đề cử 4 đồng chí này thì thế nào?

Thì vẫn được. Và nếu các đồng chí đó xin rút hoặc không xin rút thì Đại hội vẫn sẽ phải bỏ phiếu hoặc biểu quyết, để đưa ra quyết định cuối cùng là có cho rút hay không. Đại hội là cơ quan có quyền quyết định cao nhất, nếu Đại hội bỏ phiếu quá bán không cho rút, thì các đồng chí đó lại tiếp tục ứng cử. Những điều trang mạng bên ngoài nói các đồng chí Bộ Chính trị ta tham quyền cố vị, phái này phái kia đều bị gạt bỏ. Chứng tỏ các đồng chí thống nhất rất cao giới thiệu một đồng chí ở lại, Trung ương ca ngợi điều này.

Xuân Thu (ghi)