Thủ tướng: Xử lý hài hòa giữa đối ngoại, an ninh và kinh tế

06/07/2018 06:43

Sáng 5/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 1996-2017 của Ủy ban Công tác...

Thủ tướng: Xử lý hài hòa giữa đối ngoại, an ninh và kinh tế 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải xử lý hài hòa 3 khía cạnh đối ngoại, an ninh và kinh tế

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, hiện nay, Việt Nam có quan hệ với trên 1.000 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong đó, khoảng 500 tổ chức hoạt động thường xuyên tại Việt Nam, hàng năm hỗ trợ khoảng 3.000 chương trình, dự án và khoản viện trợ với giá trị viện trợ giải ngân trong hơn 20 năm qua đạt trên 4,3 tỷ USD không hoàn lại. Hoạt động của các tổ chức này đã góp phần giúp giải quyết được một số vấn đề bức thiết của người dân ở vùng khó khăn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và người dân vùng hưởng lợi dự án, hỗ trợ các mô hình, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, thúc đẩy hiểu biết và quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế...

Bày tỏ vui mừng về kết quả rất lớn trong 20 năm qua với con số khoảng 4,3 tỷ USD, trong đó, năm cao nhất vận động được 300 triệu USD và năm 2017 đạt 280 triệu USD, Thủ tướng lưu ý nên tập trung vào các lĩnh vực mà Việt Nam còn nhiều khó khăn, có nhu cầu hợp tác thực sự như y tế, giáo dục, xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó biến đổi khí hậu…

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần xác định công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, không chỉ của riêng Ủy ban và của tất cả các cấp chính quyền. Trong mọi chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các bộ, ngành, địa phương phải luôn chú trọng xem xét xử lý hài hòa trên cả 3 khía cạnh về kinh tế, an ninh, đối ngoại.