Thủ tướng yêu cầu báo cáo về Phòng chống tham nhũng và tội phạm

05/08/2014 07:59

Việc nghiên cứu, xử lý và chuẩn bị Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2014 theo kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8/2014.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 4/8/2014 đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý và chuẩn bị Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2014 theo kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8/2014.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo về Phòng chống tham nhũng và tội phạm 1
Truy bắt tội phạm - ảnh minh họa

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng ra văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ tư pháp và các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2014.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2014, gửi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trước ngày 25/8/2014.

Minh Tiến