Thủ tướng yêu cầu chấm dứt xin, cho trong đầu tư công

07/08/2014 21:44

Vốn đầu tư công giai đoạn tới sẽ chỉ tập trung cho xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, những công trình quan trọng thiết yếu phục vụ nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế và đời sống của người dân.

Vốn đầu tư công giai đoạn tới sẽ chỉ tập trung cho xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, những công trình quan trọng thiết yếu phục vụ nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế và đời sống của người dân.

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt xin, cho trong đầu tư công 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; triển khai Luật Đầu tư công và Luật Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 7/8.

Năm 2015, GDP khoảng 205 tỷ USD

Theo báo cáo tại Hội nghị, tốc độ tăng GDP bình quân 2011-2013 khoảng 5,6%/năm; các khu vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đều phát triển khá ổn định. Quy mô GDP năm 2015 dự báo khoảng 205 tỷ USD, gấp 1,85 lần so với năm 2010. Ba đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng được tập trung triển khai và đạt được kết quả bước đầu.

Yêu cầu là Kế hoạch 5 năm 2016-2020 cần phải đặt ra các mục tiêu cao hơn giai đoạn 2011-2015 để phấn đấu thực hiện cao nhất Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội 10 năm 2011-2020, theo đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 6,5-7%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,5%/năm. Đây được coi là thách thức rất lớn khi mà bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến khó lường.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, để phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội 5 năm 2016-2020, các cấp, các ngành cần phát huy kết quả đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo điều hành để thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và năm 2015. Bên cạnh đó cần tập trung phân tích, dự báo, chủ động có các phương án phù hợp trong quá trình xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016-2020.

“Việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và 2015 chính là căn cứ thực tế để xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020” - Thủ tướng nói.

Chấm dứt dàn trải, xin cho vốn đầu tư công

Đề cập đến nội dung xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, việc Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1/1/2015 đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai xây dựng Kế hoạch này.

“Kế hoạch trung hạn sẽ giúp các bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, chủ động chuẩn bị đầu tư; lựa chọn các ưu tiên đầu tư, tránh dàn trải, xin cho, thậm chí tiêu cực”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, muốn thúc đẩy tăng trưởng, tạo nền tảng vững chắc cho ổn định vĩ mô và tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, cần tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 chỉ ở mức khiêm tốn, với mức tăng khoảng trên dưới 10%/năm, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế danh nghĩa 13,5-14%; và ngày càng giảm trong cơ cấu tổng đầu tư toàn xã hội.

Theo Thủ tướng, tốc độ tăng vốn này là thấp so với nhu cầu đầu tư của các bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn tới, do đó vốn đầu tư công giai đoạn tới sẽ chỉ tập trung cho xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, những công trình quan trọng thiết yếu phục vụ nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế và đời sống của người dân.

“Không còn cách nào khác là chúng ta phải tăng đầu tư toàn xã hội thông qua huy động mọi nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Bình Minh