Thủ tướng yêu cầu đánh giá đề xuất chuyển TCT Đường sắt VN về lại Bộ GTVT

17/02/2020 15:04

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đánh giá toàn diện đề xuất chuyển TCT Đường sắt VN về lại Bộ GTVT quản lý.

Thủ tướng yêu cầu đánh giá đề xuất chuyển TCT Đường sắt VN về lại Bộ GTVT 1
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đánh giá toàn diện đề xuất chuyển TCT Đường sắt VN về lại Bộ GTVT quản lý

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp liên quan đến đề xuất chuyển Tổng công ty Đường sắt VN về lại Bộ GTVT quản lý.

Theo văn bản này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhận được một số ý kiến của chuyên gia và Đại biểu Quốc hội đề nghị điều chuyển Tổng công ty Đường sắt VN từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về trực thuộc Bộ GTVT quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động và vận hành của Tổng công ty.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá toàn diện những ưu điểm và nhược điểm của đề xuất này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án sắp xếp vào đầu tháng 3/2020.

Trước đó, trao đổi với Báo Giao thông, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, tháng 11/2018, Tổng công ty Đường sắt VN được chuyển giao quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp từ Bộ GTVT về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Sau khi chuyển giao về Ủy ban, Tổng công ty gặp nhiều khó khăn trong quản lý, bảo trì hạ tầng đường sắt.

Lý do theo Luật Ngân sách, Tổng công ty không còn là đơn vị trực thuộc Bộ GTVT nên không được giao quản lý, thực hiện vốn bảo trì nữa, trong khi Tổng công ty có cả bộ máy, nhân lực vốn vẫn đang thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Hơn nữa, việc giao quản lý vốn bảo trì không chỉ thực hiện mục tiêu bảo trì, duy tu kết cấu hạ tầng đường sắt mà còn bao gồm cả công tác tuần gác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt như tuần đường, gác chắn.

Cũng theo các quy định hiện hành, Tổng công ty Đường sắt VN không được giao nhiệm vụ quản lý vốn các dự án đầu tư mới hay sửa chữa, nâng cấp hạ tầng đường sắt như trước.

Trong khi đặc thù của khai thác vận tải trên mạng lưới đường sắt hiện nay là vừa thi công vừa tổ chức chạy tàu, nếu không có được sự quản lý, điều hành tập trung thống nhất từ trên Tổng công ty đến các đơn vị quản lý dự án, nhà thầu, sẽ rất khó khăn trong đảm bảo an toàn, chạy tàu thông suốt.

Kỳ Nam